Centro įgyvendinami projektai

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

ES Projektai Efsa

BĮ Klaipėdos miesto socialinis paramos Centas kaip projekto partneris nuo 2023 m. balandžio mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Projekto tikslas - užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.

Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas - Europos socialinio fondo agentūra 

Projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

 Assurance Certificte
 

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Centras pagal pasirašytą 2019-11-29 bendradarbiavimo sutartį Nr. EQS-158 su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą. Esame bendro 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ dalyviai. Centras sertifikuoja bendrąsias ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas.

Diegiant EQUASS kokybės sistemą patobulinti ir naujai parengti šie dokumentai:


Tekstas atnaujintas2024-03-06, 08:18:00

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime