Informacija apie paslaugą

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ

 Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

 Techninės pagalbos priemonės skiriamos tik Klaipėdos miesto gyventojams:

 • asmenims nuo 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;
 • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiui;
 • asmenims, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis;
 • asmenims po ūmių traumų ar sužeidimų, su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Asmenys, pageidaujantys techninės pagalbos priemonių, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą* gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) (išskyrus medinėms lazdelėms, metalinėms lazdelėms, antgaliams, automatiškai reguliuojamoms lovoms, lovos staliukams, čiužiniams nuo pragulų). Išrašas galioja 12 mėn. nuo jo išdavimo dienos;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą (asmenims, kuriems gydytojo sprendimu yra būtina skirti lovos staliuką, automatiškai reguliuojamą lovą ir čiužinį nuo pragulų);
 • išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a), kuriame nurodoma, kad asmeniui yra nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis (asmuo aprūpinamas automatiškai reguliuojama lova, čiužiniu nuo pragulų, naktipuodžio kėdute, vaikštyne su staliuku arba su ratukais, vaikščiojimo rėmu, universaliu vežimėliu).

Kitos techninės pagalbos priemonių skyrimo ir išdavimo sąlygos:

 • sprendimą dėl techninių pagalbos priemonių skyrimo priima Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – KSPC) direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
 • techninės pagalbos priemones išduoda KSPC socialiniai darbuotojai;
 • techninės pagalbos priemonėmis, gautomis iš rėmėjų, paslaugų gavėjai aprūpinami nemokamai, eilės tvarka;
 • techninės pagalbos priemonės perduodamos, pasirašant sutartis [1], 2, kurios įpareigoja asmenis grąžinti techninės pagalbos priemones (išskyrus – čiužinius nuo pragulų, lazdeles, antgalius, naktipuodžio kėdutes, paaukštintas tualeto sėdynes), kai asmeniui jos bus nereikalingos;
 • techninės pagalbos priemonės skiriamos nemokamai, eilės tvarka: vonios suoliukas, dušo kėdutė, vonios lenta, universalus vežimėlis, alkūniniai ramentai, pažastiniai ramentai, vaikštynė su 3 ar 4 ratukais, vaikščiojimo rėmas, lazdelė, lazda su trimis ar daugiau kojelių, paaukštinta tualeto sėdynė, griebimo priemonė, lovos staliukas, vasariniai, žieminiai antgaliai ir kitos;
 • kai kurios techninės pagalbos priemonės, skiriamos tik sumokėjus fiksuotą įmoką (žr. lentelę):

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS

FIKSUOTA ĮMOKA/EUR

FIKSUOTA ĮMOKA GRĄŽINAMA, KAI IŠDUOTA TPP GRĄŽINAMA NE VĖLIAU KAIP PER 12 MĖN. NUO IŠDAVIMO, EUR[2]

Už naują automatiškai reguliuojamą lovą

72

29

Už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą

35

15

Už naują naktipuodžio kėdutę

6

0

Už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę

3

0

Už naują vaikštynę su staliuku

9

0

Už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku

5

0

Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku įmoka asmeniui negrąžinama.

Teisės aktai reglamentuojantys aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis skyrimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-05-11 įsakymas Nr. IX-2228 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos“;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-12-19 įsakymas Nr. A1‑338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2007-12-20 Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto tarybos 2009 05 29 sprendimas Nr.T2-203 “Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, įsigytomis iš savivaldybės biudžeto lėšų“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas;
 • Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis Klaipėdos mieste administravimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl techninės pagalbos priemonių skyrimo paslaugų gavėjai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą paslaugų gavėjų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą, Taikos pr. 76, arba paskambinti tel. (8 46) 300 706;

Paslaugų gavėjai priimami be pietų pertraukos: I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.

[1] Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu materialiuoju turtu) sutartis.

2 Asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis.


Tekstas atnaujintas2024-03-04, 11:53:22

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime