Apie mus

Vizija

Susitelkę vardan žmogaus, vardan bendruomenės.

Misija

Mūsų misija – teikti klaipėdiečiams socialines paslaugas, siekiant juos integruoti į bendruomenę ir padėti išvengti socialinės atskirties ir skurdo.

Vertybės

Vertiname kiekvieną žmogų: ir tą, kuris kreipiasi pagalbos, ir tą, kuriam  teikiame socialines paslaugas, ir darbuotojų komandą, organizuojančią ir teikiančią socialines paslaugas.

Mums svarbūs: bendravimas, socialinė partnerystė ir atsakomybė. 


Tekstas atnaujintas2024-05-12, 20:13:20

Tikslas

Didinti visų Klaipėdos miesto bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims / šeimoms,  neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims.

  • informuoja ir konsultuoja Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais;
  • tarpininkauja ir atstovauja klientų interesus kitose įstaigose ir institucijose, t. t. rengia dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikia juos teismui ir atstovauja rūpintinių   interesams teisme bei vėliau kontroliuoja rūpintojų veiklą;
  • lydi klientus į kitas įstaigas ir renginius;
  • sociokultūrines paslaugas;
  • aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
  • transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
  • aprūpina socialinę riziką patiriančius asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą;

  • įgyvendina prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste (neviršijant savininko sprendimu patvirtintų kvotų);
  • pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims;
  • dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose klientams su sunkia negalia, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

Asmenys/šeimos, kurie dėl mažų pajamų, senyvo amžiaus,  ligų, neįgalumo, šeimos narių emigracijos ir kitų socialinių problemų gali patekti į socialinę atskirtį ar skurdo ratą arba jau esantys socialinėje atskirtyje ar skurstantys: pagyvenę asmenys, asmenys su negalia; bedarbiai; šeimos ir pavieniai asmenys, turintys ypač mažas pajamas, t. t.  šeimos auginančios vaikus; pabėgėliai ir perkelti asmenys; kiti asmenys / šeimos, kuriems sunku orientuotis socialinėje aplinkoje dėl ligos ar kitų  aplinkybių.

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime