Susitelkę vardan taikos, vardan žmogaus ir bendruomenės

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras

Mūsų misija- didinti socialinės rizikos grupių asmenų, šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą.

Paskutinės naujienos

2022-09-23

Mieli kolegos, socialiniai darbuotojai ir socialinių paslaugų sektoriaus darbuotojai , gerbiami socialiniai partneriai,

Tavo įsitikinimai tampa mintimis,

Tavo mintys tampa žodžiais,

Tavo žodžiai tampa veiksmais,

Tavo veiksmai tampa įpročiais,

Tavo įpročiai tampa vertybėmis,

Tavo vertybės tampa  likimu.

Mahatma Gandhi

2022-09-22
2022-09-22 Gerbiamos klaipėdietės Janinos Zvonkuvienes atsiliepimas apie mūsų renginį
"Įprasminti prisilietimai". Bravo Pagalbos namuose skyriaus komandai.