Esame tam, kad padėtume klaipėdiečiams!

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras

Mūsų misija- didinti socialinės rizikos grupių asmenų, šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą.

Paskutinės naujienos

2020-07-03

2020-07-03 KLAIPĖDIEČIAMS INFORMACIJA APIE EILES SOCIALINĖMS PASLAUGOMS

2020-07-02
Centro direktorė Diana Stankaitienė dalyvauja projekto "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" įgalinimo koncepcijos kūrimo mokymuose
2020-06-30
2020-06-30 Klaipėdos miesto socialinės paramos centre vyko vidiniai Centro darbuotojų mokymai „Socialinių paslaugų dokumentavimas: nuo informacijos suteikimo klientams ir/ar bendruomenės nariams iki pagalbos organizavimo“, kuriuos organizavo Socialinių paslaugų poreikio ir kokybės vertinimo skyriaus darbuotojai. Centro vidiniuose mokymuose dalyvavo 31 socialines paslaugas administruojantys darbuotojai.
2020-06-18

Centro visą karantino laikotarpį organizavo ir teikė būtinąsias socialines paslaugas: informavo, konsultavo, atstovavo ir tarpininkavo, lydėjo, teikė transporto paslaugas, pagalbą į namus, dienos socialinę globą asmens namuose, aprūpino rūbais, avalyne, kitais reikmenimis ir maistu (gavus paramą), aprūpino techninės pagalbos priemonėmis, vykdė prieglobstį gavusių užsieniečių ir pabėgėlių integraciją Klaipėdos mieste, ugdė ir palaikį socialinius įgūdžius, vyko į krizinių situacijų vertinimą, kai klaipėdiečiai gyvena savo namuose, vertino jų socialines situacijas, poreikius socialinėms paslaugos ir socialinei globai, bendradarbiavo su kitų socialinių paslaugų ir kitų įstaigų socialiniais darbuotojais, darbuotojai tobulino kompetencijas nuotoliniu būdu, o kai atsirado galimybė, ir gyvai, siuvo kaukes centro darbuotojams ir klientams.

Dėkojame visiems darbuotojams už nuoširdžią ir pasiaukojančią profesinę veiklą, jų ir jų šeimos narių savanorystę.