Susitelkę vardan taikos, vardan žmogaus ir bendruomenės

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras

Mūsų misija- didinti socialinės rizikos grupių asmenų, šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą.

Paskutinės naujienos

2022-06-15
Padėka Centro direktorei ir visai  Centro bendruomenei
2022-06-01

2022-06-01 eilėje socialinėms paslaugoms gauti yra įrašyti:

- Techninės pagalbos priemonėms:

  • universaliam vežimėliui – 15 asmenų;
  • palydovo valdomam neįgaliojo vežimėliui – 2 asmenys;
2022-05-25

Pagalba į namus gyvenimo kokybės gerinimo kontekste

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų kataloge (redakcija 2021) numatyta, kad viena iš socialinės priežiūros paslaugų yra – pagalbą į namus, tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

2022-05-16
Norime pasidžiaugti, kad  šiandien iš Briuselio gavome džiugią žinią apie tai, kad Centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos yra sertifikuotos pagal  „EQUASS ASSURANCE „ kokybės sistemą;