Informavimo paslaugos

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS INFORMACIJOS APIE CENTRO TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS

Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). Informavimo paslauga teikiama visiems, kurie kreipiasi į socialinį darbuotoją, dirbantį „vieno langelio“ principu veikiančiame kabinete arba telefonu besikreipiantiems asmenims. 

Informavimo paslauga teikiama:

 • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančios šeimoms;
 • prieglobsčio gavėjams ir perkeltiems asmenims, kurių integracija vykdoma Lietuvoje, Klaipėdos mieste;
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) įgyvendina ES ir kitų rėmėjų finansuojamus projektus.

Kitos informavimo paslaugos skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • informavimo paslauga teikiama nemokamai KSPC arba telefonu;
 • informavimo paslaugoms prašymų pateikti nereikia;
 • informavimo paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys informavimo paslaugos skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC paslaugų gavėjų aptarnavimo tvarkos aprašas.

Dėl informavimo paslaugos paslaugų gavėjai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, paslaugų gavėjų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą, Taikos pr. 76, . arba paskambinti tel. (8 46) 300 706;

Paslaugų gavėjai KSPC priimami be pietų pertraukos:-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.


Tekstas atnaujintas2024-05-09, 10:17:28

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime