• Titulinis
 • Paslaugos
 • Tarpininkavimo ir atstovavimo kitose įstaigose ir organizacijose paslaugos

Tarpininkavimo ir atstovavimo kitose įstaigose ir organizacijose paslaugos

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS TARPININKAVIMO IR ATSTOVAVIMO PASLAUGŲ

 Tarpininkavimas ir atstovavimas – tai pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

 Tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga teikiama:

 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms;
 • prieglobsčio gavėjams ir perkeltiems asmenims, kurių integracija vykdoma Lietuvoje, Klaipėdos mieste;
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) įgyvendina ES ir kitų rėmėjų finansuojamus projektus.

Asmenys, pageidaujantys tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Kitos tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga teikiama nemokamai;
 • sprendimą dėl tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos skyrimo priima KSPC direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;

Dėl tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos paslaugų gavėjai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, paslaugų gavėjų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą, adresu: Taikos pr. 76,  tel. (8 46) 30 07 06;
  Paslaugų gavėjai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val. 

Tekstas atnaujintas2024-03-04, 11:10:44

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime