• Titulinis
 • Paslaugos
 • Dokumentų rengimas dėl būtinos rūpybos įteisinimo ir jų pateikimas teismui

Dokumentų rengimas dėl būtinos rūpybos įteisinimo ir jų pateikimas teismui

INFORMACIJA ASMENIMS DĖL TARPININKAVIMO IR ATSTOVAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO, KAI CENTRAS RENGIA DOKUMENTUS, BŪTINUS RŪPYBOS ĮTEISINIMUI, TEIKIA JUOS TEISMUI IR ATSTOVAUJA RŪPINTINIŲ INTERESAMS TEISME IR VĖLIAU KONTROLIUOJA RŪPINTOJŲ VEIKLĄ 

Tarpininkavimas ir atstovavimas – tai pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka teikiama:

 • neįgaliems asmenims arba būsimiems rūpintojams, kai jie pateikia prašymą teismui dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo ir Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) gauna dokumentus per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP).

Kitos tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka sąlygos:

 • tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka teikiama nemokamai;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugoms dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka, prašymų pateikti nereikia;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka teikia KSPC direktorius ir socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Civilinio kodekso 2000-07-18 įstatymas Nr. VIII-1864;
 • LR Civilinio proceso kodekso 2002-02-28 įstatymas Nr. IX-743;
 • Klaipėdos miesto valdybos 2002-07-26 sprendimas Nr. 433 “Dėl asmenų neveiksnumo nustatymo, globos ir rūpybos skyrimo dokumentų rengimo ir pateikimo teismui“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC paslaugų gavėjų aptarnavimo tvarkos aprašas.
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Rūpybos nustatymo administravimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka paslaugų gavėjai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, paslaugų gavėjų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą, adresu: Taikos pr. 76, 6 kab., tel. (8 46) 30 07 06;
  Paslaugų gavėjai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.

Tekstas atnaujintas2024-03-04, 11:21:28

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime