Informacija apie paslaugą

NFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGAS

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos (toliau – DSGANP) skiriamos:

 • asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje arba įtrauktiems į Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir Klaipėdos mieste faktiškai gyvenantiems, su sunkia negalia nuo 18 metų, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.
 • Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – Centras) dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia asmenims su fizine negalia.

 Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas turi pateikti šiuos dokumentus:

 •  užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja;
 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formą (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • turėti galiojantį pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • pažymas apie šeimos narių pajamas (kai Socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos);
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti).

 Kitos socialinių paslaugų teikimo sąlygos:

 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-22 įsakymu Nr. AD1-897 patvirtinta DSGANP valandos kaina 8,45 Eur;
 • asmuo už DSGANP moka atsižvelgiant į finansinėse galimybėse nustatytą konkretų dydį pinigine išraiška ir paslaugos teikimo valandų skaičių;
 • vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos:
 • mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 10 procentų asmens pajamų;
 • didesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydį, bet mažesnės už 3 valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 15 procentų asmens pajamų;
 • didesnės už 3 valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 20 procentų asmens pajamų.
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui:
 • mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 10 procentų asmens pajamų;
 • didesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydį, bet mažesnės už 3 valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 20 procentų asmens pajamų;
 • didesnės už 3 valstybės remiamų pajamų dydį, bet mažesnės už 4 valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 30 procentų asmens pajamų;
 • didesnės už 4 valstybės remiamų pajamų dydį, bet mažesnės už 5 valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 40 procentų asmens pajamų;
 • didesnės už 5 valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis – 50 procentų asmens pajamų.
 • sprendimą dėl DSGANP teikimo priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo;
 • esant sprendimui skirti dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, tačiau nesant galimybei iš karto pradėti ją teikti asmuo (šeima), pagal prašymo pateikimo datą yra įrašomas (įrašoma) į eilę dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas gauti ir apie tai informuojamas raštu.

 Teisės aktai reglamentuojantys socialinių paslaugų skyrimą:

 • Lietuvos Respublikos 2006 m. sausio 19 d. Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • Lietuvos Respublikos 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-05-14 įsakymas Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007-03-02 įsakymas Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583 nutarimas „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-23 sprendimas Nr. T2-416 „Dėl asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos ir pagalbos į namus teikimo kainų patvirtinimo 2021 m. Liepos 22 d. Nr. AD1-897 Klaipėda

 Kur turėtų kreiptis klientai arba jų artimieji?

•    Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Klientų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą,  adresu: Taikos pr. 76,  Tel. 30 07 06;
Klientai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.


Tekstas atnaujintas2024-03-04, 14:01:25

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime