Lydėjimo paslaugos

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS LYDĖJIMO PASLAUGOS

Lydėjimo paslauga – tai paslauga, kai asmuo turintis negalią ar funkcinius sutrikimus lydimas į įvairias įstaigas, renginius ir kitas vietas. Teikdami šią socialinę paslaugą, Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – KSPC) darbuotojai siekia padėti asmenims atstovauti save ir aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

 Lydėjimo paslauga teikiama:

 • transporto ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų gavėjams;
 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai KSPC įgyvendina ES ir kitų rėmėjų finansuojamus projektus.

Asmenys, pageidaujantys lydėjimo paslaugos, pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (kai nėra KSPC duomenų bazėje);
  • pažymą iš Klaipėdos miesto teritorinės Užimtumo tarnybos, (kai nėra KSPC duomenų bazėje);
  • neįgaliojo pažymėjimą;
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Kitos lydėjimo paslaugos skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • lydėjimo paslauga teikiama nemokamai. Ši paslauga gali būti finansuojama ir iš ES ar rėmėjų lėšų;
 • sprendimą dėl lydėjimo paslaugos teikimo priima KSPC direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
 • lydėjimo paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys lydėjimo paslaugos skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;

Dėl lydėjimo paslaugos paslaugų gavėjai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, paslaugų gavėjų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą, adresu: Taikos pr. 76,  tel. (8 46) 30 07 06;
  Paslaugų gavėjai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val. 

Tekstas atnaujintas2024-03-04, 11:21:28

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime