Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ

Sociokultūrinė paslauga – tai laisvalaikio organizavimo paslauga, teikiama siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

Sociokultūrinės paslaugos teikiamos:

 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
  • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
  • socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms;
 • pagalbos į namus paslaugų gavėjams ir asmenims, įrašytiems į eilę šioms paslaugoms gauti;
 • dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams ir asmenims, įrašytiems į eilę šioms paslaugoms gauti;
 • transporto ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų gavėjams;
 • prieglobsčio gavėjams ir perkeltiems asmenims, kurių integracija vykdoma Lietuvoje, Klaipėdos mieste;
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) įgyvendina ES ir kitų rėmėjų finansuojamus projektus.

Kitos sociokultūrinių paslaugų skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • sociokultūrinės paslaugos teikiamos nemokamai;
 • kitos išlaidos (išskyrus šimtamečių sveikinimus), susijusios su prekių ar paslaugų pirkimu (bilietai, gėlės, transporto nuoma, paskaitos ir kt.) kompensuojamos iš kitų finansavimo šaltinių , t. y. asmens, rėmėjų ir įvairių projektų sąmatų;
 • sociokultūrinėms paslaugoms prašymo pateikti nereikia;
 • sociokultūrines paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys sociokultūrinių paslaugų skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Sociokultūrines paslaugas organizuojame ir teikiame vadovaudamiesi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-09-15 sprendimu Nr. T2-229.

Dėl sociokultūrinės paslaugos paslaugų gavėjai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, paslaugų gavėjų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą, adresu: Taikos pr. 76,  tel. (8 46) 30 07 06;
  Paslaugų gavėjai priimami be pietų pertraukos: I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.

Tekstas atnaujintas2024-03-04, 11:42:11

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime