Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA PABĖGĖLIAMS, PRIEGLOBSTĮ GAVUSIEMS UŽSIENIEČIAMS, PERKELTIEMS ASMENIMS, KURIŲ INTEGRACIJA GALĖTŲ VYKTI KLAIPĖDOS MIESTE

Integracija – prieglobsčio gavėjų prisitaikymo ir įsitraukimo į visavertį valstybės politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą Lietuvos Respublikoje (toliau – LR)  procesas, apimantis   švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių ir kitų paslaugų bei piniginės paramos teikimą, kad jie galėtų išlaikyti save ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Asmenys, kuriems Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) teiktų socialinę pagalbą integracijos metu:

 • lietuvių kilmės asmenys ir jų šeimos narius, gyvenantys Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityje;
 • piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie yra perkelti į LR teritoriją.

Asmenys pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – LR paso ar asmens tapatybės kortelė;
 • leidimą nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje;
 • nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus;
 • Prieglobsčio gavėjų ir perkeltų asmenų išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • lietuvių kalbos pažymėjimus;
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, (kai nėra KSPC duomenų bazėje);
 • gyvenamosios vietos būsto nuomos sutartį. Nuomos sutartis turi būti užregistruota Valstybės įmonėje Registrų centre ir/ar buto savininkas turi turėti verslo liudijimą;
 • sutartis dėl Valstybės paramos integracijai teikimo savivaldybėse;
 • sutartis su prieglobsčio gavėju ar/ir perkeltu asmeniu;
 • darbo sutartis;
 • sutartis dėl kalbų mokymo.

Kitos socialinės pagalbos, teikiamos siekiant integruoti asmenis, sąlygos:

 • sutartis su perkeltinu asmeniu;
 • sutartis su Pabėgėlių priėmimo centru (toliau – PPC) ir KSPC dėl valstybės paramos integracijai teikimo savivaldybės perkeltiems asmenims;
 • PPC priėmus sprendimą nutraukti valstybės paramos perkeltino asmens integracijai teikimą sutartis nustoja galioti po 14 kalendorinių dienų.

Teisės aktai, reglamentuojantys konsultavimo paslaugos skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • LR 2004 04 29 įstatymas Nr. IX-2206 ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“;
 • LR Vyriausybės (toliau – VR) 2016 10 05 nutarimas Nr. 998 ,,Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR VR 2015 06 22 nutarimas Nr. 628 ,,Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“;
 • LR VR 2015 07 29 nutarimas Nr. 773 ,,Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai“;
 • LR VR 2001 07 10 nutarimas dėl LR įstatymo Nr. 861 ,,Dėl pabėgėlio statuso“ įgyvendinimo;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 08 18 įsakymas Nr. A1-234 ,,Dėl pabėgėlių priėmimo centro nuostatų patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 11 23 sprendimas Nr. T2-290 ,,Dėl prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos Klaipėdos mieste kvotų patvirtinimo“.
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas.

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val. Informacija teikiama tel. (8 46) 341 912, 300 706


Tekstas atnaujintas2024-03-04, 13:44:27

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime