Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS REIKMENIMIS PASLAUGOS[1]

 Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslauga teikiama:

 • socialinę riziką patiriantiems asmenims/šeimoms;
 • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • prieglobsčio gavėjams ir perkeltiems asmenims, kurių integracija vykdoma Lietuvoje, Klaipėdos mieste;
 • daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų;
 • asmenims/šeimoms nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių;
 • smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
 • bedarbiams, registruotiems Klaipėdos miesto teritorinės Užimtumo tarnyboje;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) įgyvendina ES ir kitų rėmėjų finansuojamus projektus.

Asmenys, pageidaujantys aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugos, pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (kai nėra KSPC duomenų bazėje);
  • pažymą iš Klaipėdos miesto teritorinės Užimtumo tarnybos (kai nėra KSPC duomenų bazėje);
  • neįgaliojo pažymėjimą;
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Kitos aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugos skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • paslauga teikiama nemokamai;
 • sprendimą dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis skyrimo priima KSPC direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
 • aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai;
 • paslaugų gavėjai aprūpinami drabužiais ir avalyne iš KSPC sandėlio, Taikos pr. 76.: Centro direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

Teisės aktai reglamentuojantys aprūpinimą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis administravimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis paslaugos paslaugų gavėjai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, paslaugų gavėjų aptarnavimo „vieno langelio principu“ tarnybą, adresu: Taikos pr. 76, tel. (8 46) 30 07 06;
  Paslaugų gavėjai priimami be pietų pertraukos : I-IV nuo 8 iki 17 val., V - nuo 8 iki 15.45 val.

[1] Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas


Tekstas atnaujintas2024-03-04, 13:38:01

Susisiekite su mumis

Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime