Susitelkę vardan taikos, vardan žmogaus ir bendruomenės

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras

Mūsų misija- didinti socialinės rizikos grupių asmenų, šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą.

Paskutinės naujienos

2023-03-02

Sakoma, kad geri darbai taurina sielą ir nuteikia ją dar geresniems darbams, tad dalinamės Pagalbos namuose skyriaus  vasario mėnesio pasiekimais:

-          Šventinės akimirkos ir bendrystė. PNS  darbuotojai siekdami puoselėti nacionalines šalies vertybes sveikino paslaugų gavėjus Vasario 16 -osios proga ir įteikė šventinius atvirukus. 

2023-02-28

2023-02-28 eilėje Centro teikiamoms socialinėms paslaugoms gauti buvo įrašyti 107 asmenys :

  • Pagalbos į namus paslaugoms – 48 asmenys;
  • Dienos socialinės globos paslaugoms asmens namuose – 4 asmenys;
Techninės pagalbos priemonėms - 55 asmenys
2023-02-26
Centro darbuotojai ir jų šeimos nariai dalyvavo Klaipėdos šviesų festivalyje ir pasipuošę Ukrainos vėliavos spalvų atributika, išreiškė solidarumą Ukrainai.
2023-02-23
Mūsų Centro darbuotojos vėl numezgė kojinių skirtų Ukrainai.Salomėja Burneikaitė rašo:Vakarodamos po darbų baigėme šąlantiems Ukrainoje broliams megzti kojines. Kartu sudėjome jas į dėžutę, sutardamos, kad Klaipėdos Marijos taikos karalienės bažnyčios Caritas pasirūpins siuntinio kelione į Ukrainą.