Susitelkę vardan taikos, vardan žmogaus ir bendruomenės